Casa Amorim

Ditt hem våra prioritering

Snöskottning
Grundpriser per person och arbetad timme. Priserna kan variera något beroende på taklutning, och andra yttre omständigheter.

Priserna nedan gäller utan avtal
• Snöskottning av tak. 450kr/h
• Snöskottning av industritak. 450kr/h
• Istappsborttagning. 575kr/h
• Skottning av garageuppfart och gårdar. 450kr/h
• Skottning och sandning av gångvägar 450kr/h
• Skottning med plogförsedd 4-hjuling. 630kr/h inkl. chaufför
• Plogning och sandning med traktorgrävare. 1500kr/h inkl. chaufför
• Jourpris efter 21:00 samt helger och röda dagar. 700kr/h

Ingen garantisumma eller transportkostnader tillkommer - vi tar endast betalt för den tiden vi skottar. Minimum debitering utan avtal är 2 * 2h.